Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom oraz Siemianowickie Centrum Kultury zapraszają na kolejny cykl wykładów w ramach

Weekendowej Szkoły Rodzica

Wykład pt. „Anoreksja i bulimia - zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży” poprowadzi Beata Birnbach

Termin: 6 listopada 2015r. o godz. 1730–1900 w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie, ul. 27 Stycznia 3

Wykłady są adresowane do rodziców, wychowawców oraz wszystkich osób zaangażowanych w opiekę i wychowanie dzieci lub też przygotowujących się do tej roli. Wykłady będą odnosić się do obszarów związanych z dzieckiem, jego rozwojem, rozpoznawaniem ryzyka, a także możliwości wsparcia dziecka na poszczególnych etapach rozwoju oraz zasobów rodziców.
Wykłady mają charakter otwarty i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Terminy i tematy kolejnych wykładów będą na bieżąco umieszczane na stronie Stowarzyszenia Nowy Dom.
Serdecznie zapraszamy do wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń.

Członek Zarządu
Agata Markiewicz

Dodatkowe informacje