Nasze kampanie

Siemianowice Śląskie poszukują rodzin zastępczych dla dzieci, które potrzebują zastępczych domów. W ramach projektu współfinansowanego przez Miasto Siemianowice Śląskie pt. BEZPIECZNY NOWY DOM trwa kampania - I Ty możesz zostać rodziną zastępczą.
Celem uzyskania bliższych informacji można zwrócić się do Stowarzyszenia Nowy Dom lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (tel. 32 765 62 28)
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom w Siemianowicach Śląskich oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w Katowicach, w ramach powierzonego zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej przez Urząd Miasta Katowice, zaprasza wszystkich zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym do kontaktu.

Rodzina jest niezbędnym warunkiem dla prawidłowego rozwoju i wzrastania każdego dziecka. Dla wielu osób jest jedną z podstawowych wartości, a dla wielu dzieci podstawowym brakiem. W odpowiedzi na potrzeby tych dzieci nasze organizacje podjęły się realizacji projektu „Stwórzmy razem NOWY DOM”.
Działania te są szczególnie ważne w obliczu zmniejszania liczby rodzin zastępczych wobec rosnących potrzeb dzieci. Wiąże się to z kierowaniem dzieci do domów dziecka, gdzie nie mogą liczyć na indywidualną opiekę, a ich potrzeby w obszarach bezpieczeństwa, przynależności i bliskości są niemożliwe do zrealizowania.

Mamy nadzieję, że rozwój rodzinnej opieki zastępczej stanie się dla Państwa również działaniem wartym podjęcia i przyczyni się do poprawy sytuacji dzieci pozbawionych opieki rodziców w naszym regionie.

Możesz pomóc!

Twórzmy razem nowy dom dla dzieci z terenu Katowic.

Pomożemy Ci się przygotować do tej roli.

Rodzina zastępcza to odpowiedzialność za drugiego człowieka dlatego warto się upewnić czy posiadasz niezbędne predyspozycje i poszerzyć swoją wiedzę.

 

Zapraszamy na rozmowy informacyjne!

Jeśli przekonasz się, że chcesz utworzyć rodzinę zastępczą niezbędne jest uzyskanie odpowiednich kwalifikacji na podstawie

- spotakań z pedagogiem i psychologiem,

- ukończonego szkolenia,

- 10-godzinnego stażu.

 

Plakat promujący kampanię

 

Podkategorie

Dodatkowe informacje