Latest

The latest news from the Joomla! Team

 Zarząd

Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom

uprzejmie zawiadamia, że

17 listopada 2017 (piątek) o godz. 17.00

 w siedzibie Stowarzyszenia – Siemianowice Śląskie, ul. Jaworowa 2

odbędzie się

Walne Zebranie Członków

(sprawozdawczo–wyborcze)

Planowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium Walnego Zebrania.
  2. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok z uwzględnieniem 4 letniej kadencji.
  4. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za działalność w roku 2016.
  5. Wybory do władz Stowarzyszenia.
  6. Podjęcie uchwał niezbędnych w sprawach Stowarzyszenia.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku kworum w terminie 17.11.2017r. o godz. 17.00 ustala się drugi termin na 17.11.2017r. o godz. 17.30.

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za zgłoszenia na konferencję organizowaną z okazji 10–lecia Stowarzyszenia Nowy Dom, która odbędzie się 23 września 2015 roku w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich ul. Orzeszkowej 12.

Informujemy, że nie ma już możliwości dalszych zgłoszeń  z powodu braku miejsc. Zachęcamy jednocześnie do udziału w seminariach prowadzonych przez naszych gości:

1. Vladyslava Gazolyshyna (Ukraina) - Sandplay „Terapia w piaskownicy” 21-22.09.2015 /10.00-17.00/

Miejsce: Stowarzyszenie Nowy Dom, Siemianowice Śląskie, ul. Jaworowa 2

Koszt: 200 zł

2.  Christiane LUTZ (Niemcy) - „Szanse i zagrożenia rodzicielstwa adopcyjnego” 24-25.09.2015 /10.00-17.00/

Miejsce: Willa Fitznera, Siemianowice Śląskie, ul. 27-go stycznia 3

Koszt: 250 zł


Prowadzący:

Gazolyshyn Vladyslav - psycholog kliniczny; psychoterapeuta psychodynamiczny /Ukraina/
Ukończył kurs analizy grupowej i analizy indywidualnej, kurs superwizyjny prowadzony przez Europejską Federację Psychoterapeutów Psychoanalitycznych, Lider Grup Balinta.
Wykładowca w Tarnopolskim Eksperymentalnym Instytucie Edukacji Pedagogicznej.
Organizator międzynarodowych projektów:
- szkoleniowy projekt sandplayterapii przy wsparciu niemieckogo stowarzyszenia sandplay terapy.
- szkoleniowy projekt analizy Jungowskiej przy wsparciu Kijowskiej grupy rozwoju psychologii analitycznej.
Opiekun i szef Sekcji Sandplaytherapia w Stowarzyszeniu psychoterapeutów i psychoanalityków Ukrainy, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia psychoterapii grupowej i Procesu grupowego, członek Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.


Christiane Lutz - psychoterapeuta i superwizor psychoanalityczny /Niemcy/
Prowadzi Psychoterapię dzieci i młodzieży, rodzin i par, wykładowca na CG Jung- Instytut w Stuttgarcie oraz w Akademii Psychologii Głębii w Stuttgarcie. Jest autorem wielu książek, uczestnikiem audycji w radiu i TV. Superwizor ośrodków adopcyjnych

Serdecznie zapraszamy,

Stowarzyszenie Nowy Dom

Program Konferencji

Dodatkowe informacje