fnrrstppFederacja na rzecz Reintegracji Społecznej i Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich zapraszają na drugą z cyklu „Jak pomagać nie upokarzając?” konferencję pod tytułem „Przemoc w rodzinie”, która odbędzie się 22 listopada 2011 r. w Sali Sejmu Śląskiego  w Katowicach, ul. Jagiellońska 25

 

W latach 2003-2009 Federacja zorganizowała w całej Polsce 6 cykli  konferencji pod wspólnym tytułem „Dzieci bez przyszłości”, „Dzieci bez przyszłości w szkole”, „Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości”, „Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości”, „Rodzina dzieci bez przyszłości” i „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach tych wzięło udział łącznie ponad 5.700osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych.

Pierwsza z nowego cyklu konferencja „Przemoc w pomocy” poświęcona była różnym formom przemocy w szeroko rozumianej pomocy (takim jak narzucanie rozwiązań, arbitralność, pogarda, instrumentalne traktowanie, podejmowanie decyzji bez wiedzy i zgody klienta itp.).

Tematem, który chcemy poddać refleksji w 2011 r. będzie interwencja w sytuacji przemocy w rodzinie. Problem przemocy dotyczy wielu rodzin. Podczas konferencji chcemy rozpocząć dyskusję w środowisku zawodowym na temat stereotypów i uprzedzeń dotyczących rozumienia i klasyfikacji przemocy w rodzinie. Zaproponujemy przyjrzenie się przyczynom tego zjawiska, problemom w pracy z rodzinami ze środowisk marginalizowanych, konsekwencjom stereotypowego definiowania roli sprawcy i ofiary. Przedstawimy metody pracy z rodzinami umożliwiające rozwiązywanie problemów, konfliktów i przemocy w rodzinie bez określania, kto jest sprawcą a kto ofiarą.

Prezes Zarządu       

Marek Liciński       

   

 


Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Liczba uczestników ograniczona.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 10.11.2011 r. pocztą (Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom, ul. Jaworowa 2, 41-100 Siemianowice Śląskie), mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub faxem (32 750 44 88).

Program konferencji

 

mpips                             fio

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Dodatkowe informacje