Pomocna dłoń dla rodziny

Logo RI

"Pomocna dłoń dla rodziny"

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa  Nowy Dom  w Siemianowicach Śląskich w partnerstwie z Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach  realizuje  projekt "Pomocna dłoń dla rodziny".
Projekt realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w  poddziałaniu: 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs.
Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby rodzin zamieszkałych w Katowicach. Zakłada wsparcie rozwoju rodzin zastępczych w prawidłowym funkcjonowaniu, poprzez podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych, ich integrację, szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze oraz szkolenia dla nowopowstałych rodzin zastępczych. W ramach projektu objęte wsparciem są również rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz osoby i rodziny dotknięte szeroko pojętym kryzysem.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Dodatkowe informacje