Logo RI

15 10 2016 zajecia 4Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich realizuje projekt "Rodzinna integracja" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach tego projektu organizowane są miedzy innymi zajęcia korekcyjne dla dzieci z rodzin zastępczych. Praca korekcyjna z dziećmi ma na celu pomoc w przygotowaniu ich do usamodzielnienia. Podczas zajęć dzieci uczą się samoobsługi, jak również współżycia z innymi, rozumienia siebie, swoich zachowań oraz wyrażania swoich potrzeb i emocji.

Każde dziecko ma swoje problemy emocjonalne, które mają odbicie w ich zachowaniu. Praca korekcyjna oparta jest na indywidualnej diagnozie dziecka. Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych doświadczyły braku opieki i wielu zaniedbań od osób najbliższych, a w konsekwencji straty swoich rodziców. Takie doświadczenia dają im poczucie osamotnienia i braku wiary w ludzi dorosłych. Pozostając pod opieką rodzin zastępczych ciągle sprawdzają ich dobre intencje, przez co też odrzucają pomoc. Poniżane i odrzucane we wczesnym dzieciństwie dzisiaj boją się bliskości i sami odrzucają swoich opiekunów. Wychowawcy grup korekcyjnych mają za zadanie nawiązać bliskie relacje z dziećmi i dać im doświadczyć tak zwanych „dobrych dorosłych”. Takich, którzy rozumieją, wspierają, są na wiele gotowi, nigdy nie zawodzą. Zajęcia korekcyjne nastawione są również na pomoc dzieciom w odnalezieniu swojej tożsamości i zaakceptowaniu trudnej sytuacji w jakiej się znajdują, by móc stać się dorosłą, pewną siebie jednostką. Prowadzący grupy korekcyjne z dziećmi są odpowiednio przygotowani oraz superwizują swoją pracę.

Osoby zainteresowane zajęciami korekcyjnymi dla swoich podopiecznych prosimy o kontakt z MOPS w Siemianowicach Śląskich (tel. 32 765-62-00) lub prowadzącą grupy korekcyjne mgr Katarzyną Straś (tel. 606-448-078).

Zajęcia dla dzieci odbywają się we wtorki i środy w godz. 15:30-19:30 w siedzibie Stowarzyszenia. Zaplanowane zostały również pierwsze wyjazdy weekendowe do Wrocławia dla każdej z grup. Pierwszy wyjazd odbędzie się 28-30 października 2016 roku, a kolejny 11-13 listopada 2016 roku.

Dodatkowe informacje