weekendowa szkolaStowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom oraz Siemianowickie Centrum Kultury zapraszają na cykl wykładów w ramach

Weekendowej Szkoły Rodzica

Wykłady są adresowane do rodziców, wychowawców oraz wszystkich osób zaangażowanych w opiekę i wychowanie dzieci lub też przygotowujących się do tej roli. Wykłady będą odnosić się do obszarów związanych z dzieckiem, jego rozwojem, rozpoznawaniem ryzyka, a także możliwości wsparcia dziecka na poszczególnych etapach rozwoju oraz zasobów rodziców. 

Wykłady mają charakter otwarty i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Serdecznie zapraszamy do wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń.

 

Członek  Zarządu

Agata Markiewicz

Harmonogram wykładów na rok 2016/2017 

I wykład w pt.: „Porozmawiajmy o rodzinie” poprowadzi  Ks. dr Krystian Kucharczyk

Termin: 4 listopad 2016 r. o godz. 17.30 – 19.00 w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie, ul. 27 Stycznia 3

Ksiądz Krystian jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (specjalizacja: prawo karne i procesowe). Studia doktoranckie ukończył w Instytucie Obojga Praw Wydziału Prawa Kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Prowadzi zajęcia z prawa ze studentami dwóch uczelni – wydziale zamiejscowym krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Częstochowie oraz na WSB w Dąbrowie Górniczej (na tej uczelni uczy studentów prawa świeckiego).

Terminy kolejnych wykładów:

  • II wykład - 10 lutego 2017
  • III wykład 31 marca 2017
  • IV wykład 19 maja 2017

Tematy wykładów będą na bieżąco umieszczane na stronie Stowarzyszenia.

Dodatkowe informacje