W dniach 17-19  października 2008 roku w Ustroniu - Hermanicach odbyła się Konferencja Szkoleniowa „Rodzinna Opieka Zastępcza – Misja czy Zadanie”
W warsztatach uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom, rodziny zastępcze będące pod opieką Towarzystwa Psychoprofilaktycznego o/ Bielsko Biała oraz rodziny zastępcze z MOPR w Zabrzu.
Zainteresowane rodziny w większości przyjechały z dziećmi, które podczas szkoleń były pod opieką pedagogów i wolontariuszy. Dzieci podzielono na grupy wiekowe. Młodsze miały okazję zwiedzić Park Leśnych Niespodzianek w Ustroniu, a w tym samym czasie starsze wyruszyły na Równicę. Oprócz tego wszystkie dzieci korzystały z sali gimnastycznej, na której odbyły się zajęcia sportowe, plastyczne i muzyczne. Łącznie w zjeździe brało udział 80 osób. 
Rodziny zastępcze, pracownicy socjalni i inni zajmujący się na co dzień rodzicielstwem zastępczym  wzięli udział w warsztatach prowadzonych w dwóch niezależnych grupach. 
„Oczekiwania dzieci z rodzin zastępczych” to temat zajęć pierwszej grupy, które poprowadziła Anna Orzechowska , natomiast „Relacje z rodziną naturalną” były tematem pracy grupy prowadzonej przez Marka Licińskiego

Rodziny zastępcze bardzo chętnie biorą udział w tego typu wyjazdach szkoleniowych. Podczas takich zjazdów mamy okazję przyjrzeć się pracy innych rodzin, poznać się, wymienić doświadczenia. Możemy zaobserwować jak integrują i zachowują się w grupie nasze przyjęte dzieci. Mamy nadzieję, że za rok znowu spotkamy się na tego typu szkoleniu, a wszystkich serdecznie zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

Konferencja była współfinansowana przez FORTIS FOUNDATION POLSKA     

Dodatkowe informacje