Weekendowa Szkoła Rodzica

IV Wykład pt.: „Rodzina i małżeństwo w muzułmańskim świecie”. poprowadzi dr Beata Pawlica

Termin: 19 maj 2017r. o godz. 17.30 – 19.00 w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów 3

Beata Pawlica – doktor nauk humanistycznych, socjolog, adiunkt Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

III Wykład w pt.: „Ciało i oddech w procesie zmiany”.,  poprowadzi Mariusz Jazowski

Termin: 31 marzec 2017r. o godz. 17.30 – 19.00 w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów 3

Mariusz Jazowski – trener rozwoju osobistego, coach, antropolog kultury, arteterapeuta. Certyfikowany facylitator pracy z Oddechem (BBTR ) i Łagodnej BioEnergetyki (GBE).

 

Termin kolejnego wykładu: 19 maja 2017

 

Zapraszamy na II wykład Weekendowej Szkoły Rodzica "Rozpoznawanie i interweniowanie w przypadkach podejrzeń dotyczących nadużyć seksualnych względem dziecka z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych", który poprowadzi Sabina Lasok-Chwiedoruk

 10 lutego 2017 r. o godz. 17.30 – 19.00 w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie, ul. 27 Stycznia 3 

Terminy kolejnych wykładów:

• III Wykład 31 marca 2017
• IV Wykład 19 maja 2017

weekendowa szkolaStowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom oraz Siemianowickie Centrum Kultury zapraszają na cykl wykładów w ramach

Weekendowej Szkoły Rodzica

Wykłady są adresowane do rodziców, wychowawców oraz wszystkich osób zaangażowanych w opiekę i wychowanie dzieci lub też przygotowujących się do tej roli. Wykłady będą odnosić się do obszarów związanych z dzieckiem, jego rozwojem, rozpoznawaniem ryzyka, a także możliwości wsparcia dziecka na poszczególnych etapach rozwoju oraz zasobów rodziców. 

Wykłady mają charakter otwarty i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Serdecznie zapraszamy do wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń.

 

Członek  Zarządu

Agata Markiewicz

Harmonogram wykładów na rok 2016/2017 

I wykład w pt.: „Porozmawiajmy o rodzinie” poprowadzi  Ks. dr Krystian Kucharczyk

Termin: 4 listopad 2016 r. o godz. 17.30 – 19.00 w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie, ul. 27 Stycznia 3

Ksiądz Krystian jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (specjalizacja: prawo karne i procesowe). Studia doktoranckie ukończył w Instytucie Obojga Praw Wydziału Prawa Kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Prowadzi zajęcia z prawa ze studentami dwóch uczelni – wydziale zamiejscowym krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Częstochowie oraz na WSB w Dąbrowie Górniczej (na tej uczelni uczy studentów prawa świeckiego).

Terminy kolejnych wykładów:

  • II wykład - 10 lutego 2017
  • III wykład 31 marca 2017
  • IV wykład 19 maja 2017

Tematy wykładów będą na bieżąco umieszczane na stronie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom oraz
Siemianowickie Centrum Kultury
zapraszają na wykład w ramach
Weekendowej Szkoły Rodzica

Wykład poprowadzi:

mgr Katarzyna Kamińska  - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP, członek ESTD - Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji, własna praktyka w ramach Centrum Pomocy Psychologicznego Verbum w Katowicach (prowadzi terapię wokół takich problemów jak: nerwice, leki, depresje, problemy w relacjach, niepłodność). Konsultuje zespoły zawodowe.

Temat:  Sny. Co mówią nam o nas?

Termin: 13 maj 2016  o godz. 17.30 – 19.00 w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie, ul. 27 Stycznia 3

 Wykład jest adresowany do rodziców, wychowawców oraz wszystkich osób zaangażowanych w opiekę i wychowanie dzieci lub też przygotowujących się do tej roli. Wykład ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Terminy i tematy kolejnych wykładów będą na bieżąco umieszczane na stronie Stowarzyszenia Nowy Dom.

Serdecznie zapraszamy do wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń.

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom oraz Siemianowickie Centrum Kultury zapraszają na kolejny cykl wykładów w ramach
Weekendowej Szkoły Rodzica

 Wykład poprowadzi s. Anna Bałchan na temat "Dziedzictwo systemowe".

Termin: 29 stycznia 2016. o godz. 17.30 – 19.00 w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie, ul. 27 Stycznia 3

 

Wykład poprowadzi mgr Mirosław Giza, analityk jungowski, psychoterapeuta na temat: "Ojciec nowe wyzwania".

Termin : 18 marca 2016 godz. 17.30- 19.00 w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie, ul. 27 Stycznia 3

 

Wykłady są adresowane do rodziców, wychowawców oraz wszystkich osób zaangażowanych w opiekę i wychowanie dzieci lub też przygotowujących się do tej roli. Wykłady będą odnosić się do obszarów związanych z dzieckiem, jego rozwojem, rozpoznawaniem ryzyka, a także możliwości wsparcia dziecka na poszczególnych etapach rozwoju oraz zasobów rodziców. Wykłady mają charakter otwarty i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Terminy i tematy kolejnych wykładów będą na bieżąco umieszczane na stronie Stowarzyszenia Nowy Dom.

Serdecznie zapraszamy do wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń.

 Członek Zarządu

Agata Markiewicz

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom oraz Siemianowickie Centrum Kultury zapraszają na kolejny cykl wykładów w ramach
Weekendowej Szkoły Rodzica

  

Wykład poprowadzi mgr Mirosław Giza, analityk jungowski, psychoterapeuta na temat: "Ojciec: nowe wyzwania".

Termin : 18 marca 2016 godz. 17.30- 19.00 w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie, ul. 27-go Stycznia 3

 

Wykłady są adresowane do rodziców, wychowawców oraz wszystkich osób zaangażowanych w opiekę i wychowanie dzieci lub też przygotowujących się do tej roli. Wykłady będą odnosić się do obszarów związanych z dzieckiem, jego rozwojem, rozpoznawaniem ryzyka, a także możliwości wsparcia dziecka na poszczególnych etapach rozwoju oraz zasobów rodziców. Wykłady mają charakter otwarty i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Terminy i tematy kolejnych wykładów będą na bieżąco umieszczane na stronie Stowarzyszenia Nowy Dom.

Serdecznie zapraszamy do wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń.

 Członek Zarządu

Agata Markiewicz

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom oraz Siemianowickie Centrum Kultury zapraszają na kolejny cykl wykładów w ramach

Weekendowej Szkoły Rodzica

Wykład pt. „Anoreksja i bulimia - zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży” poprowadzi Beata Birnbach

Termin: 6 listopada 2015r. o godz. 1730–1900 w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie, ul. 27 Stycznia 3

Wykłady są adresowane do rodziców, wychowawców oraz wszystkich osób zaangażowanych w opiekę i wychowanie dzieci lub też przygotowujących się do tej roli. Wykłady będą odnosić się do obszarów związanych z dzieckiem, jego rozwojem, rozpoznawaniem ryzyka, a także możliwości wsparcia dziecka na poszczególnych etapach rozwoju oraz zasobów rodziców.
Wykłady mają charakter otwarty i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Terminy i tematy kolejnych wykładów będą na bieżąco umieszczane na stronie Stowarzyszenia Nowy Dom.
Serdecznie zapraszamy do wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń.

Członek Zarządu
Agata Markiewicz

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom oraz Siemianowickie Centrum Kultury zapraszają na kolejny z cyklu wykładów w ramach
Weekendowej Szkoły Rodzica.

IV wykład pt. „Style przywiązania dzieci a zachowania" przedstawi psycholog Katarzyna Cholewa.

Termin: 22 maj 2015 o godz. 17.30 – 19.00 w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie, ul. 27 Stycznia 3

Wykłady są adresowane do rodziców, wychowawców oraz wszystkich osób zaangażowanych w opiekę i wychowanie dzieci lub też przygotowujących się do tej roli. Tematy będą odnosić się do obszarów związanych z dzieckiem, jego rozwojem, rozpoznawaniem ryzyka, a także możliwości wsparcia dziecka na poszczególnych etapach rozwoju oraz zasobów rodziców.

Wykłady mają charakter otwarty i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Serdecznie zapraszamy do wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń.

Dodatkowe informacje