Konferencje

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za zgłoszenia na konferencję organizowaną z okazji 10–lecia Stowarzyszenia Nowy Dom, która odbędzie się 23 września 2015 roku w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich ul. Orzeszkowej 12.

Informujemy, że nie ma już możliwości dalszych zgłoszeń  z powodu braku miejsc. Zachęcamy jednocześnie do udziału w seminariach prowadzonych przez naszych gości:

1. Vladyslava Gazolyshyna (Ukraina) - Sandplay „Terapia w piaskownicy” 21-22.09.2015 /10.00-17.00/

Miejsce: Stowarzyszenie Nowy Dom, Siemianowice Śląskie, ul. Jaworowa 2

2.  Christiane LUTZ (Niemcy) - „Szanse i zagrożenia rodzicielstwa adopcyjnego” 24-25.09.2015 /10.00-17.00/

Miejsce: Willa Fitznera, Siemianowice Śląskie, ul. 27-go stycznia 3

 

Serdecznie zapraszamy,

Stowarzyszenie Nowy Dom

Program Konferencji

Proces niedokończonej żałoby a powodzenie rodzicielstwa adopcyjnego - mgr Iwona Kozłowska -Piwowarczyk

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rodziny
i Polityki Społecznej
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny
i Rodzicielstwa Zastępczego NOWY DOM
oraz Siemianowickie Centrum Kultury
zapraszają na debatę pt.


RODZINA MIŁOŚCIĄ WIELKA
31 maja 2014 r. (sobota), godz. 11.00
SCK - Park Tradycji, ul. Orzeszkowej 12, Siemianowice ŚL.

program debaty:
11.00: otwarcie debaty – mgr Danuta Sobczyk (Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. Rodziny i Polityki Społecznej)
11.10: dr Weronika Juroszek (adiunkt w Zakładzie Nauk o
Rodzinie Wydziału Teologicznego UOE) - Dziecko wobec
rozwodu rodziców na przykładzie mediacji rodzinnych
11.30: o. Andrzej Kuśmierski OP – Kryzys rodziny we
współczesnym świecie
11.50: mgr Beata Kropka (Prezes Stowarzyszenia Nowy Dom) –
Rodzicielstwo zastępcze jako odpowiedź na potrzeby
dzieci pozbawionych rodziny
12.10: Państwo Danuta i Henryk Wilkowscy - Świadectwo rodziny
zastępczej i rodziny wielodzietnej
12.30: Dyskusja
12.50: Podsumowanie i zakończenie debaty
13.00: Rozmowy przy kawie

serdecznie zapraszamy

Beata Kropka

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom zaprasza na Konferencję pt.„Bezpieczny Nowy Dom" dnia 17 grudnia 2013 /wtorek/ o godz. 10.00 w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie, ul. 27 stycznia 3.

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.30-10.00

Rejestracja uczestników

10.00

Otwarcie konferencji – Beata Kropka /Stowarzyszenie Nowy Dom/

10.15-10.45

 

Lokalny system opieki nad dzieckiem na przykładzie Miasta Rybnika – Arkadiusz Andrzejewski  /Dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku/  

10.45-11.15

Spróbujcie mnie zrozumieć -  Danuta Hryniewicz  /Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu/

11.15-11.30

Przerwa kawowa

11.30-12.00

Założenia ustawowe a potrzeby rodzin zastępczych – Joanna Luberadzka-Gruca /Wiceprezes Zarządu Fundacji Przyjaciółka – Warszawa/

12.00-12.30

Warunki zewnętrzne i wewnętrzne ułatwiające powodzenie rodzicielstwa zastępczego- Marzena Kłapcia /Towarzystwo Psychoprofilaktyczne o/Bielsko - Biała/

12.30-13.00

Przerwa – lunch

13.00-14.00

„Dawcy i Biorcy” pomocy – kiedy pomoc może być skuteczna?

·         Kinga Salak – Policzew /zawodowa rodzina zastępcza/

·         Piotr Stępniak – Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego /były gangster, spędził w więzieniach ponad 20 lat. Obecnie terapeuta,  prowadzi działania profilaktyczne na terenie całego kraju: w szkołach, więzieniach, domach dziecka, zakładach poprawczych. /

Konferencja wpisana jest w projekt współfinansowany przez Miasto Siemianowice Śląskie pt. "Bezpieczny Nowy Dom"

 Miasto Siemianowice

Dziękujemy uczestnikom konferencji za spotkanie i refleksję nad możliwościami niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Pozostajemy z aktualnym stale pytaniem, mobilizującym nas do własnego rozwoju – Jak pomagamy i czy jesteśmy pomocni?

Zapraszamy do współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom zaprasza na Konferencję pt.„Rodzinna Opieka Zastępcza – WARTO BYĆ ZA”dnia 14 czerwca 2012 /czwartek/ o godz. 10.00 w Willi Fitznera – Siemianowice Śląskie, ul. 27 stycznia

Program konferencji:

1000-1030 - Otwarcie konferencji.

Wprowadzenie: Zastępca Prezydenta Miasta- Pan mgr Henryk Ptasznik, Dyrektor MOPS – Pan mgr Jan Jeleń

1030-1100 - Przedstawienie pt.„Zamieszanie w krainie  bajek” w wykonaniu dzieci z rodzin zastępczych, przygotowane w ramach zajęć teatralnych przy Stowarzyszeniu Nowy Dom

Przerwa - kawa i poczęstunek

1115-1145 - "Jak organizować i realizować rodzinną pieczę zastępczą – standardy postępowania" – Edward Orpik

1145-1215 - "Jak pomagać, aby być pomocnym?" – s. Anna Bałchan SMI

1215-1245 - "Nasze doświadczenie w pełnieniu roli RZ" - Katarzyna Straś, Ewa Jendro – dialog o ROZ

1245 - Zakończenie

fnrrstppFederacja na rzecz Reintegracji Społecznej i Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich zapraszają na drugą z cyklu „Jak pomagać nie upokarzając?” konferencję pod tytułem „Przemoc w rodzinie”, która odbędzie się 22 listopada 2011 r. w Sali Sejmu Śląskiego  w Katowicach, ul. Jagiellońska 25

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom, Federacja Na Rzecz Reintegracji Społecznej oraz Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu zapraszają na Ogólnopolską Konferencję „Przemoc w pomocy” w ramach cyklu: „Jak pomagać nie upokarzając?” Sosnowiec 12.04.2010r. (aula Wyższej Szkoły Humanitas ul. Kilińskiego 43).

W latach 2003 - 2009 Federacja zorganizowała w całej Polsce 6 cykli konferencji pod wspólnym tytułem „Dzieci bez przyszłości”, „Dzieci bez przyszłości w szkole”, „Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości”, „Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości”, „Rodzina dzieci bez przyszłości” i „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej.
W konferencjach tych wzięło udział łącznie ponad 5.700 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych.
Pierwsza z nowego cyklu konferencja „Przemoc w pomocy” poświęcona będzie różnym formom przemocy w szeroko rozumianej pomocy (takim jak narzucanie rozwiązań, arbitralność, pogarda, instrumentalne traktowanie, podejmowanie decyzji bez wiedzy i zgody klienta itp.). Zależy nam na rozpoczęciu dyskusji nad standardami etycznymi w środowisku zawodowym osób zajmujących się pomocą dla grup wykluczonych społecznie oraz podjęcie kwestii poszanowania podmiotowości, godności i autonomii osób zmarginalizowanych.

Marek Liciński
Prezes Zarządu

18 marca 2009 roku w Sosnowcu odbyła się konferencja "Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości", która wpisała się w cykl konferencji inspirowanych przez Federację na Rzecz Reintegracji Społecznej, poświęconych upowszechnianiu efektywnego modelu rodzinnej opieki zastępczej, niezbędnych warunków jego realizacji oraz prezentacji dobrych praktyk w tej dziedzinie. Cykl konferencji objęty został patronatem Minister Pracy i Polityki Społecznej Pani Jolanty Fedak i Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka, patronatem medialnym Gazety Wyborczej i Radia TOK FM oraz patronatem wojewody śląskiego Pana Zbigniewa Łukaszczyka.
W całej Polsce odbyło się w marcu 21 konferencji i wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Konferencja w Sosnowcu odbyła się w ramach współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom z Wyższą Szkołą Humanitas.
Podczas sosnowieckiej konferencji swoimi doświadczeniami podzielili się praktycy pracujący na co dzień z rodzinami zastępczymi oraz rodzinami zagrożonymi marginalizacją, wdrażający w życie model asysty rodzinnej, jako formułę pracy i wsparcia rodzin dotkniętych patologią społeczną. W tym modelu pracy, rodzinna opieka zastępcza, wpisuje się w system pomocy dziecku i rodzinie jako  element pracy z rodziną  naturalną. Wskazano na wagę przygotowania i wsparcia rodzin zastępczych. 
W refleksjach niezależnych zabrali głos pracownicy akademiccy: dr Arkadiusz Kamiński, dr Aleksander Mańka,  dr Zbigniew Marten oraz prof. Kevin Browne podejmując sie analizy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Wskazano miedzy innymi na  negatywne dla dziecka skutki wychowania w warunkach instytucjonalnych oraz warunki prowadzenia rodzinnej opieki zastepczej.
Głos zabrali również sami rodzice zastepczy, którzy podzielili sie swoim bogatym doowiadczeniem, wskazali na problemy z jakimi sie stykają,  potrzebe tworzenia systemu wsparcia oraz doskonalenia swoich kompetencji.Program Konferencji

 1000 – 1010 Rozpoczęcie konferencji

I. Rodzinna opieka zastępcza – modele i postulaty.

1010 – 1030  „Potrzeby i problemy dzieci bez przyszłości” - Barbara Kaczmarczyk-Wichary - Stowarzyszenie „Dom Aniołów Stróżów”, Katowice.

1030 – 1050  „Przygotowanie rodziny naturalnej i dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej” - Edek Orpik - Towarzystwo Reintegracji Społecznej, Warszawa.

1050 – 1110  „Przygotowanie rodziny zastępczej do przyjęcia dziecka” - Beata Kropka - Federacja Na Rzecz Reintegracji Społecznej.

1110 – 1130  „Standardy rodzinnej opieki zastępczej” - Anna Wójcik - Publiczny Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy w Sosnowcu.

1130 – 1150 przerwa

II. Refleksje niezależne „Warunki powodzenia rodzinnej opieki zastępczej”.

1150 – 1210  dr Arkadiusz Kamiński - „Rola RZ w opiece nad dzieckiem pozbawionym rodziny naturalnej”.

1210 – 1230  dr Aleksander Mańka - „Rodzina zastępcza, partner czy klient służb społecznych”.

1230 – 1250  dr Zbigniew Marten - „Potrzeby rozwojowe dziecka a dostępne formy pieczy zastępczej w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną”.

1250 – 1350   prof. Kevin Browne - dyrektor Centrum Psychologii Rodzinnej i Sądowej, Uniwersytet w Birmingham

„Potrzeby i problemy dzieci bez przyszłości - model pracy z rodziną i dzieckiem w Wielkiej Brytanii”.

III. Prezentacja dobrych praktyk.

1410 – 1430  „Szkolenie i wspieranie rodzin zastępczych” - Marzena Kłapcia - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Bielsko-Biała.

1430 – 1450   „System samopomocy w środowisku rodzin zastępczych” - Robert Kotuła - Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom.

1450 – 1510   „Pogotowia Rodzinne jako alternatywa dla opieki instytucjonalnej” - Iwona Rogalska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach.

1510  Dyskusja i podsumowanie konferencji.

Podkategorie

Dodatkowe informacje