Członkowie Stowarzyszenia Nowy Dom od 2000 roku gromadzą doświadczenia wynikające z pracy w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracy z rodzinami naturalnymi. Kontakt z rodziną biologiczną, rodziną zastępczą oraz rodziną adopcyjną pozwala nam na poszukiwanie najbardziej adekwatnych form wsparcia dla dziecka i jego rodziny. Wiele działań inicjowanych jest przez same rodziny zastępcze, które aktywnie współtworzą naszą organizację i włączają się w środowisko zawodowe dzięki osobistym doświadczeniom oraz stawiając na rozwój swoich kompetencji poprzez studia, szkolenia, treningi.

Stowarzyszenie Nowy Dom jest organizacją pożytku publicznego, której działalność obejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w szczególności działania na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego dla dzieci pozbawionych domów rodzinnych. Zależy nam również na wzmacnianiu i ochronie rodziny biologicznej poprzez podnoszenie jakości pracy służb społecznych. Stowarzyszenie organizuje konferencje, szkolenia, konsultacje dla zespołów zawodowych.

Stawiamy na profesjonalizm i rozwój umiejętności korekcyjnych. Jednocześnie tworzymy środowisko ludzi, których połączyła aktywność zawodowa i jest ona rozciągana na wspólny czas wolny. Organizujemy wyjazdy w góry, kuligi, spływy kajakowe, plenerowe spotkania rodzinne.

Nasza misja to wzmacnianie środowisk związanych z pieczą zastępczą oraz rozwój systemu pomocy, który będzie odpowiadał na potrzeby dzieci i rodzin borykających się z problemami. Kładziemy nacisk na respektowanie niezbywalnego prawa dziecka do rodziny oraz prawa rodziny z problemami do uzyskania pomocy i wsparcia.

Zapraszamy do współpracy!

Dodatkowe informacje