Newsflash

Awers pocztowka Nowy Dom2018Rewers pocztowka Nowy Dom2018

Podkategorie

W ubiegłym roku wraz z uczestnikami grupy wsparcia zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny połączony z warsztatami ekologicznymi do Soblówki w gminie Ujsoły.

Wspólnie spacerowaliśmy po okolicy, zażywaliśmy kąpieli rzecznych, zbieraliśmy dary leśne typu poziomki, jagody i grzyby co było dużą atrakcją dla dzieciaków jak i dla rodziców zastępczych.

Uczyliśmy się między innymi jak segregować śmieci, dlaczego warto kupować w opakowaniach ekologicznych, jaki jest czas rozkładu opakowań foliowych i papierowych.

Wieczorami sędzaliśmy czas przy ognisku piekliśmy kiełbaski, śpiewaliśmy i prowadziliśmy rozmowy o smutkach i radościach dnia codziennego.

Logo RI

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich realizuje projekt "Rodzinna integracja" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, działanie 9.2: Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest rozwinięcie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez rozszerzenie oferty wsparcia dla Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich dla 49 osób oraz poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych poprzez doskonalenie kompetencji 20 rodzin zastępczych i 15 wychowanków rodzin zastępczych zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich.

Dodatkowe informacje